Start

Hägerstenshamnens skola är en låg- och mellanstadieskola med ca 540 elever. Skolan ligger i ett naturskönt område vid Mälaren i Axelsberg.

Vår verksamhet är förlagd till två adresser:

  • Selmedalsringen 5 för årskurserna 3-6
  • Jakobsdalsvägen 17 för förskoleklasserna och årskurs 1-2

Skolan har fem arbetslag med uppdrag att bedriva meningsfull verksamhet under skol- och fritidshemstid.

  • Snäckan för förskoleklass Röd, Blå, Grön. 
  • Havsörnen för årskurs 1
  • Fyren för årskurs 2
  • Kompassen för årskurs 3
  • Ön för årskurs 4-6

Nyheter

Aktuellt

Om coronaviruset

Stockholms stad får frågor från föräldrar och vårdnadshavare om hur man ska tänka kring att lämna sitt barn i förskolan och skolan med anledning av det nya coronaviruset.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag du är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro på två sätt:

Kalender

Aktuellt

Information med anledning av coronaviruset covid-19

Stockholms stad följer händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19.

Läs vidare  här.