Start

Hägerstenshamnens skola är en låg- och mellanstadieskola med ca 540 elever. Skolan ligger i ett naturskönt område vid Mälaren i Axelsberg.

Vår verksamhet är förlagd till två adresser:

 • Selmedalsringen 5 för årskurserna 3-6
 • Jakobsdalsvägen 17 för förskoleklasserna och årskurs 1-2

Skolan har fem arbetslag med uppdrag att bedriva meningsfull verksamhet under skol- och fritidshemstid.

 • Snäckan för förskoleklass Röd, Blå, Grön. 
 • Havsörnen för årskurs 1
 • Fyren för årskurs 2
 • Kompassen för årskurs 3
 • Ön för årskurs 4-6

Nyheter

 • Läsårsstart måndag 19 augusti

  Varmt välkomna till skolan och ett nytt läsår.

  Ska bli så roligt att träffa er alla igen!

  Vi träffas på skolgården, Selmedalsringen 5, måndagen den 19 augusti kl 9.

 • Sommarlovsinformation

  Sommarens första hela sommarlovsvecka stundar och vi ser fram emot härliga dagar tillsammans här på Hägerstenshamnens skola.

Aktuellt

Att säga upp fritidshemsplats

Kom ihåg att säga upp ditt barns fritidshemsplats, t ex om ditt barn slutar åk 3. Uppsägningstiden är en månad, räknat från den dag du lämnar in blanketten till skolan, alternativt säger upp platsen via e-tjänsten.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag du är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro på två sätt:

Kalender

 • Heldag Läslov

  Beskrivning: Läslov (vecka 44): 28-31 oktober och 1 november

 • Heldag Läslov

  Beskrivning: Läslov (vecka 44): 28-31 oktober och 1 november

 • Heldag Läslov

  Beskrivning: Läslov (vecka 44): 28-31 oktober och 1 november

 • Heldag Läslov

  Beskrivning: Läslov (vecka 44): 28-31 oktober och 1 november

 • Heldag Läslov

  Beskrivning: Läslov (vecka 44): 28-31 oktober och 1 november

Aktuellt

Läslov

Via länken nedan finner ni information om läslovet samt digital anmälningsblankett

Digital anmälningsblankett - Läslov 2019

 

Information gällande GDPR

Med anledning av dataskyddsförordningen har skyddet för din personliga integritet förstärkts. Utbildningsnämnden i Stockholms stad är ansvarig för de personuppgifter som behandlas om dig inom verksamheten. Utbildningsnämnden behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter som huvudman och hemkommun. Exempelvis handlar det om att handlägga ansökningar, säkerställa rätten till utbildning och dokumentation inför betygsättning.
Utbildningsnämnden hanterar dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter utbildningsnämnden behandlar och för vilka ändamål. Du har också rätt att i vissa fall få felaktiga uppgifter rättade, raderade eller flyttade. När dina personuppgifter inte längre behövs så gallras de.