Start

Hägerstenshamnens skola är en låg- och mellanstadieskola med ca 490 elever. Skolan ligger i ett naturskönt område vid Mälaren i Axelsberg.

Vår verksamhet är förlagd till två adresser:

 • Selmedalsringen 5 för årskurserna 2-6
 • Jakobsdalsvägen 17 för förskoleklasserna och årskurs 1

Skolan har fem arbetslag med uppdrag att bedriva meningsfull verksamhet under skol- och fritidshemstid.

 • Snäckan för förskoleklass Röd, Blå, Grön. 
 • Fyren för årskurs 1
 • Kompassen för årskurs 2
 • Havsörnen för årskurs 3
 • Ön för årskurs 4-6

Aktuellt

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag du är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro på två sätt:

Kalender

 • Heldag Friluftsdag årskurs F-6
 • 16:00-18:00 APT-möte, skola/fritids stänger 15.45 18:00-19:00 Föräldrarmöte
 • Heldag Lovdag - Lovfritids för anmälda elever
 • Heldag Studiedag för lärare - Lovfritids för anmälda elever

Aktuellt

Sommarlov

Information och anmälningsblankett för vårdnadshavare med barn in årskurs F-2 inför sommarlovet 2019: Digital anmälningsblankett

Fritidsklubben bedriver ingen verksamhet under sommarlovet, vårdnadshavare som är i behov av omsorg för sitt barn vänligen kontakta biträdande rektor Andreas Mauritzson Daun

 

Information gällande GDPR

Med anledning av dataskyddsförordningen har skyddet för din personliga integritet förstärkts. Utbildningsnämnden i Stockholms stad är ansvarig för de personuppgifter som behandlas om dig inom verksamheten. Utbildningsnämnden behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter som huvudman och hemkommun. Exempelvis handlar det om att handlägga ansökningar, säkerställa rätten till utbildning och dokumentation inför betygsättning.
Utbildningsnämnden hanterar dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter utbildningsnämnden behandlar och för vilka ändamål. Du har också rätt att i vissa fall få felaktiga uppgifter rättade, raderade eller flyttade. När dina personuppgifter inte längre behövs så gallras de.