Start

Hägerstenshamnens skola är en låg- och mellanstadieskola med ca 335 st. elever. Skolan är Grön Flagg-certifierad och ligger i ett naturskönt område vid Mälaren i Axelsberg.

Vår verksamhet är igång i lokaler där vi kommer att hålla till fram tills att den nya skolan står klar i augusti 2017. På adressen Jakobsdalsvägen 17, är vi installerade i klassrum och fritidshem.

Skolan har fyra arbetslag; Snäckan för Förskoleklass A, B & C, Havsörnen för Förskoleklass D & årskurs 1, Fyren för årskurs 2 & 3 och Ön för årskurs 4 & 5. Varje arbetslag har sitt eget fritidshem och för årskurs 4 & 5 finns vår fritidsklubb. 

 

 

Nyheter

Aktuellt

Ombyggnationen av Hägerstenshamnens skola

Hägerstenshamnens skola - nybyggnation 

Nybyggnationen av Hägerstenshamnens skola går nu i sitt slutskede. I augusti 2017 flyttar stora delar av skolverksamheten tillbaka in nybyggda lokaler på Selmedalsringen. 

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag du är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro på två sätt:

Läsårsdata

Sommarplanering 2017

Observera att fritidsklubben för elever i årskurs 4-5,
stänger för 
läsåret i samband med skolavslutningen.

Har ditt klubben-barn behov av sommaromsorg efter skolavslutningen och fram till att HT-17 startar,
kontakta biträdande rektor Catarina Olsson,
tel: 08-508 39 951, catarina.a.olsson@stockholm.se
 

 • V. 26-27, Hägerstenshamnens fritidshem är på Hägerstensåsens skola, men på egen avdelning.
 • V. 28-31, Sommarfritids på Hägerstensåsens skola, tillsammans med barn och personal från Hägerstensåsens skola.

   

 • Anmälan till sommaromsorg 
  (OBS! Klickbar länk!)

Kalender

 • Heldag Sommarfritids på Hägerstensåsens skola

  Beskrivning: Sommarfritids för barn i behov av omsorg på Hägerstensåsens skola.

 • Heldag Fritidshemmen öppnar

  Beskrivning: Hägerstenshamnens skolas fritidshem öppnar.

 • Heldag Skolstart läsåret 17/18

  Beskrivning: Skolstart för läsåret 2017/2018 den 16/8.