Till innehåll på sidan

Värdegrund

Hägerstenhamnens skola utgår ifrån kärnvärdena DAG, vilket står för Delaktighet, Laganda och Glädje. Dessa arbetar vi dagligen med införliva i alla aktiviteter vi gör.

Våra förväntningar på dig som förälder: 

 • Att ditt barn kommer i tid på morgonen och har ätit frukost.
 • Att ditt barn är förberett och väl utrustat för skoldagen.
 • Att du tar del av information och har en dialog med skolan och fritids.
 • Att du stöttar ditt barn i skolarbetet. Att du deltar på föräldramöten och utvecklingssamtal.
 • Att om du är missnöjd eller undrar över något, först talar med den personal som närmast är berörd.

Våra förväntningar på dig som elev:

 • Att du är en bra kompis och att du är mot andra som du vill att de ska vara mot dig.
 • Att du visar respekt för andra elever och vuxna.
 • Att du följer skolans trivselregler.
 • Att du tar ansvar för ditt skolarbete och lärande.
 • Att du hämtar en vuxen, om du ser någon som är ledsen eller behöver hjälp.

Våra förväntningar på dig som personal:

 • Att vi alla ska bemöta elever och vuxna med hänsyn och respekt.
 • Att vi alla motarbetar diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
 • Att vi följer vår likabehandlingsplan.
 • Att vi samverkar i arbetslag för att skapa helhetssyn på barnet.
 • Att vi ger eleverna goda förutsättningar att nå målen.
 • Att vi genom arbetsglädje skapar gemenskap och trivsel.
 • Att vi med eleven i centrum, har en dialog mellan elev, föräldrar och personal.
 • Att vi informerar och har en dialog om verksamheten.
 • Att vi kontaktar förälder vid behov.
 • Vår verksamhet tar sin utgångspunkt ur läroplan, skollag och stadens verksamhetsplan.

 

Dela:
Kategorier: