Till innehåll på sidan

Elev

Antal: 1

  • Frånvaroanmälan

    All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag du är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro på två sätt:

    Kategorier: