Skolan informerar

Får man fotografera barnen under skoltid?

Är det tillåtet för föräldrar och andra anhöriga att fotografera barnen i skolan och vad ska man tänka på innan man lägger upp sådana bilder på nätet? Här får du svar.

Att förskolor och skolor sätter upp regler för i vilka fall och på vilket sätt fotografering är tillåtet är i första hand en fråga som rör ordningen inom skolans verksamhet och är inte något som personuppgiftslagen och Datainspektionen kan ha synpunkter på.

Det är först när den som fotograferat delar bilderna med en större krets personer, till exempel genom att publicera dem på Internet, som denne måste se till att reglerna i personuppgiftslagen följs.

Enligt Datainspektionens mening ska man vara försiktig med att lägga upp bilder på barn på Facebook eller på andra sajter på Internet. Publicering av fotografier på Internet är tillåtet så länge man inte kränker den personliga integriteten hos den eller dem som återfinns på bilderna.

Den som publicerar fotografier måste se till att bilderna inte har ett kränkande innehåll och att personer som är utsatta för hot och därför lever med skyddade personuppgifter inte finns med på de bilder som publiceras. Ett sätt att försäkra sig om detta är naturligtvis att fråga om lov från dem som fotograferats. Går det inte, kan det vara bra att undvika att publicera sådana bilder som också visar andras barn och andra vuxna.

Källa: Datainspektionen

Dela: