Skolhälsovård

Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnet börjar skolan. Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande, vi följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsobesök, vaccinationer och särskilda insatser.
I förskoleklass erbjuds alla barn en sista läkarkontroll samt den andra vaccinationen mot mässling/påssjuka/röda hund.

Elever och föräldrar kan på eget initiativ söka skolhälsovården när så behövs.

Skolsköterskan Gunilla Levin finns på skolan onsdagar, torsdagar och fredagar. Skolläkaren har mottagning varannan onsdag och bokas genom skolsköterskan.

E-post skolsköterska: gunilla.levin@stockholm.se

Tel. skolsköterska: 08-508 39 998

 

Antal: 1