Till innehåll på sidan

EMI - Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insats tar över efter barnhälsovården när barnet börjar skolan. Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande, vi följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsobesök, vaccinationer och särskilda insatser.
I årskurs 1 erbjuds alla barn en sista läkarkontroll samt den andra vaccinationen mot mässling/påssjuka/röda hund, i årskurs 5 erbjuds även vaccination mot HPV för alla elever. 

Elever och föräldrar kan på eget initiativ söka EMI när så behövs.

Skolsköterskan Hanna Hamilton finns att hitta i S-huset (Selmedalsringen 5) alla dagar förutom onsdagar då hon jobbar i J-huset (Jakobsdalsvägen 17). Skolläkaren bokas genom skolsköterskan.

E-post skolsköterska: hanna.hamilton@edu.stockholm.se

Tel. skolsköterska: 08-508 39 998

Antal: 1