Till innehåll på sidan

EMI - Elevhälsans medicinska insats

 

Skolsköterskan Hanna Hamilton finns att hitta i S-huset (Selmedalsringen 5) alla dagar förutom onsdagar då hon jobbar i J-huset (Jakobsdalsvägen 17). Skolläkaren bokas genom skolsköterskan.

E-post skolsköterska: hanna.hamilton@edu.stockholm.se

Tel. skolsköterska: 08-508 39 998

Antal: 1