Arbetslag Snäckan - Förskoleklass

 

Öppning och stängning - Snäckan Övre, tel: 08-508 39 962

 

Grön, (Snäckan - Nedre)

Förskollärare: Bhavna Rathod

Förskoleklass: Morgan Lance Chin, Pelle Sundman-Sarestål

Telefon: 08-508 39 961

Mobil: 076-12 39 980

 

 

Röd, (Snäckan - Nedre)

Förskollärare: Mia Ohlin

Förskoleklass: Mikaela Waxegård Lindqvist, Daniel Eriksson Javid, Emma Wästfelt,
Raquel Cirujano

Telefon: 08-508 39 961

Mobil:  076-12 39 981

 

Blå, (Snäckan - Övre)

Förskollärare: Hasna Hena, Stina Rebis

Förskoleklass: Azad Hana, Tatjana Smolic

Telefon: 08-508 39 962

Mobil: 076-12 39 982