Arbetslag

På vår skola arbetar vi i fem arbetslag: 

Arbetslag Snäckan Förskoleklass Gul, Grön, Blå, Röd
Arbetslag Kompassen Årskurs 1
Arbetslag Havsörnen Årskurs 2
Arbetslag Fyren Årskurs 3
Arbetslag Ön Årskurs 4-6, samt Fritidsklubben

 

Öppnings och stängningsfritids på Snäckan - plan 1, Jakobsdalsvägen. Tel: 08-508 39 962

Öppnings och stängningsfritids på Selmedalsringen - Hemvisten för Kompassen, åk 1, bottenplanet, dörren längst till vänster. (Längst ner på skolgården, mot vattnet).
Tel: 08-508 39 965

 

Antal: 53