Arbetslag

På vår skola arbetar vi i fem arbetslag: 

Arbetslag Snäckan Förskoleklass Grön, Blå, Röd
Arbetslag Havsörnen Årskurs 1
Arbetslag Fyren Årskurs 2
Arbetslag Kompassen Årskurs 3
Arbetslag Ön Årskurs 4-6, samt Klubben

 

Öppnings och stängningsfritids på Jakobsdalsvägen, Torget - plan 1. Tel: 08-508 39 962. 
Klockan 7.45 går pedagog med Kompassens elever till Selmedalsringen.
Klockan 16.45 går pedagog med Kompassens elever till Jakobsdalsvägen.

Antal: 53