Till innehåll på sidan

Om skolan

Vår skola är en skola för alla, där varje elev har rätt till ett lustfyllt och stimulerande lärande.

Vår skola står för kunskap, trygghet och arbetsglädje. En plats där elever och vuxna känner ansvar och visar respekt för varandra. Vi har tilltro till människors förmåga och vilja att skapa ett tryggt och tillåtande klimat, en reflekterande attityd och förståelse för hur vi kan rusta oss för framtiden. 

Hägerstenshamnens skola har ca 520 elever i årskurs F-6. Skolans verksamhet är förlagd till 2 st. adresser, Selmedalsringen 5 för årskurserna 3-6, och Jakobsdalsvägen 17 för förskoleklasserna och årskurserna 1-2. 

 

Dela:
Kategorier:

Fritidshem

Alla elever har rätt till ett lustfyllt och stimulerande lärande.

Ingress: 
Vår skola är en skola för alla, där varje elev har rätt till ett lustfyllt och stimulerande lärande.