Samlad information om skola på Jakobsdalsvägen

Det blir ingen ny skolenhet i lokalerna på Jakobsdalsvägen Utbildningsförvaltningens förslag om att starta en ny skola på Jakobsdalsvägen tas nu tillbaka. De förskoleklasser som börjar där till hösten kommer alltså att gå kvar i lokalerna på Jakobsdalsvägen, men lokalerna kommer även fortsättningsvis att tillhöra Hägerstenshamnens skola.

Bakgrund

Hägerstenshamnens skolas nya lokaler ska invigas till hösten. Under tiden som nybyggnationen av skolan pågått har den pedagogiska verksamheten bedrivits i lokaler på Jakobsdalsvägen. Till hösten flyttar alla elever tillbaka igen förutom förskoleklasserna som är placerade i Hägerstenshamnens skolas lokaler på Jakobsdalsvägen. Det är flera faktorer som bidragit till att det blivit såhär men den viktigaste faktorn är att inflyttningstakten i området var större än de elevprognoser som gjordes innan 2011. Trots att Hägerstenshamnens skola byggdes med så många elevplatser som möjligt, saknades det fortfarande 125 elevplatser. Lokalerna på Jakobsdalsvägen kommer därför att behöva användas för att säkerställa att alla elever i Hägersten har en skolplats.

- Lokalerna på Jakobsdalsvägen är inte helt optimala eftersom det inte finns en skolgård eller ett ordentligt kök. Dessutom ligger de i ett industriområde. Men det är svårt att hitta andra lokaler i Hägersten och de uppfyller trots allt kraven på god inomhusmiljö, säger Christer Oja som är grundskolechef på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Förslaget togs tillbaka efter synpunkter från föräldrar

För att tillvarata förskoleklasselevernas intressen på bästa sätt och säkerställa ett nära pedagogiskt ledarskap föreslog utbildningsförvaltningen att en ny skolenhet skulle starta på Jakobsdalsvägen, och för att vinna tid tillsattes en ny rektor innan det formella beslutet skulle fattas i utbildningsnämnden. Förslaget har dock mötts av en hel del synpunkter från föräldrarna som bland annat motsätter sig att barnen omplaceras till en ny skola (även om lokalen är densamma) trots att barnen fått skolplatser på Hägerstenshamnens skola. Föräldrarna har i ett brev föreslagit andra lösningar.

- Föräldrarna har nu lyft fram en hel del bra argument som vi och skolborgarrådet har valt att lyssna på. Vi tar därför tillbaka förslaget om att starta en ny skolenhet i lokalerna på Jakobsdalsvägen, säger Christer Oja.

Föräldrar föreslår bland annat paviljonger

Ett av förslagen som föräldrarna lyfter fram handlar om att placera paviljonger på Hägerstenshamnens skola. Så här svarar Christer Oja om det förslaget:

- Den frågan har vi inte utrett, vi har bara utrett om skolan gick att bygga större. Men behovet av fler skolplatser finns i hela Stockholm, och vi måste se till att resurserna räcker till alla. Huruvida det är tillräckligt resurseffektivt med en paviljongslösning och om vi kan få bygglov återstår att se.

Elevprognos och behov av skolplatser för Hägersten - Liljeholmen

  • Det pågår planeringsarbete för att tillgodose behovet av skolplatser idag, imorgon och om tio år för alla grundskoleelever i stadsdelen.
  • Elevprognosen för Hägersten-Liljeholmen visar stadens snabbaste elevökning. Till år 2020 förbereder staden för ytterligare 760 elevplatser och till 2025 behövs ytterligare 2700 elevplatser.

 

Dela: