Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Antal: 6

 • Elevförsäkring

  Barn som går i kommunal eller fristående skola i Stockholms stad är olycksfallsförsäkrade genom försäkringsbolaget S:t Erik Försäkrings AB.

 • Om coronaviruset

  Stockholms stad får frågor från föräldrar och vårdnadshavare om hur man ska tänka kring att lämna sitt barn i förskolan och skolan med anledning av det nya coronaviruset.

  Kategorier:
 • Frånvaroanmälan

  All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag du är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro på två sätt:

  Kategorier:
 • Elever/Vårdnadshavare

  Här hittar du som förälder/vårdnadshavare eller elev information angående verksamheten på skolan.

  Här hittar ni bland annat information om elevråd och elevhälsoarbetet.

 • Varför välja vår skola

  Detta textstycke är en ingress. För att formatera till ingress, markera och välj blockstil: "Ingress". Ingressen formateras då enligt förutbestämt manér.