Elevhälsa

Antal: 8

 • Elevhälsan

  Elevhälsoteamet träffas var fjortonde dag, där olika elevärenden diskuteras.

  I elevhälsoteamet på Hägerstenshamnens skola ingår:

 • Excel

  En relevant beskrivning av dokumentet. Detta hjälper till att sökoptimera webbplatsen.

  Excel (23 kB, xls)
 • Powerpoint

  En relevant beskrivning av dokumentet. Detta hjälper till att sökoptimera webbplatsen.

  Powerpoint (100 kB, ppt)
 • Frånvaroanmälan

  All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag du är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro på två sätt:

  Kategorier:
 • Elever/Vårdnadshavare

  Här hittar du som förälder/vårdnadshavare eller elev information angående verksamheten på skolan.

  Här hittar ni bland annat blanketter, information om elevråd och elevhälsoarbetet.

   

 • Varför välja vår skola

  Detta textstycke är en ingress. För att formatera till ingress, markera och välj blockstil: "Ingress". Ingressen formateras då enligt förutbestämt manér.