Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Antal: 8

 • Skolskjuts och resor

  Avståndet till skolan ska inte vara ett problem för eleverna. Därför finns hjälpmedel inom Stockholmstad för att hjälpa ditt barn till och från skolan.

 • Elevförsäkring

  Skulle olyckan vara framme måste du som vårdnadshavare ha möjligheten till försäkring. Denna elevförsäkring gäller för alla barn och elever inom någon av Stockholm Stads verksamhet.

 • Elevförsäkring

  Barn som går i kommunal eller fristående skola i Stockholms stad är olycksfallsförsäkrade genom försäkringsbolaget S:t Erik Försäkrings AB.

 • Om coronaviruset

  Stockholms stad får frågor från föräldrar och vårdnadshavare om hur man ska tänka kring att lämna sitt barn i förskolan och skolan med anledning av det nya coronaviruset.

  Kategorier:
 • Frånvaroanmälan

  All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag du är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro på två sätt:

  Kategorier:
 • Varför välja vår skola

  Detta textstycke är en ingress. För att formatera till ingress, markera och välj blockstil: "Ingress". Ingressen formateras då enligt förutbestämt manér.