Till innehåll på sidan

Fritidsomsorg och Klubben HT21

Inför höstterminen 21 finns det en del saker du bör veta angående ansökan och avslut av fritidsomsorg och klubben. Se informationen nedan om ditt barn tillhör någon av dessa årskurser.

F-klass  

Placering fritidshem 

  • Ett erbjudande om fritidshemsplacering via BER skickas den 15 juni. Meddelandet skickas via SMS och/eller e-post. 
  • Du som vårdnadshavare svarar på erbjudandet genom e-tjänster.
  • Om ansökan till fritidshem hittar du här: https://grundskola.stockholm/e-tjanster/

Årskurs 3 

Uppsägning av fritidsplats  

Blivande åk 4

Placering i fritidsklubb 

  • Alla blivande 4:or får ett placeringserbjudande via BER v.32. Meddelandet skickas via SMS och/eller e-post. 
  • Vårdnadshavare svarar på erbjudandet genom e-tjänster senast 31 augusti under Ansök om fritidshem (https://grundskola.stockholm/e-tjanster/)

Avslutande åk 6

Avslut av fritidsklubb 

Dela: