Fritidshem

Alla elever har rätt till ett lustfyllt och stimulerande lärande.

Vi strävar efter att i vår fritidshemsverksamhet ha en god omsorg och en pedagogik som stödjer elevernas fysiska, intellektuella, sociala, emotionella och kreativa utveckling. I samverkan skola och fritidshem arbetar vi bland annat med utomhuspedagogik.

Utomhuspedagogik är en undervisningsform där upplevelsen står i centrum och där alla sinnen stimuleras. Utomhuspedagogik handlar om att utifrån skolans uppsatta  kunskapsmål komplettera undervisningen inomhus med utomhuspedagogiska övningar i exempelvis svenska, engelska, matematik och naturorienterande ämnen.

Skolans sociala mål finns med som en röd tråd vid planeringen av utomhuspedagogiken samt direkta kopplingar till det centrala innehållet i LGR 11.

Dela: