Till innehåll på sidan

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag du är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro på två sätt:

Information om app för frånvaroanmälan

Du som vårdnadshavare kan frånvaroanmäla ditt/dina barn genom att använda en app. För att det ska fungera måste ditt mobilnummer vara registrerat i Skolplattformen. Du behöver också använda appen på en enhet som har ett sim-kort. Du kan alltså inte använda appen från en iPad (om den inte har ett sim-kort med det telefonnr som är registrerat i Skolplattformen).

 

 

När man av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är man frånvarande. Det kan vara på grund av en förkylning såväl som en planerad semesterresa.

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan eller
Skolplattformen och planerad genom en Ledighetsansökan.

 

Dela:
Kategorier: