Elevhälsan

Elevhälsan

Elevhälsoteamet träffas var fjortonde dag, där olika elevärenden diskuteras.

I elevhälsoteamet på Hägerstenshamnens skola ingår:

Skolsköterska: Hanna Hamilton
Skolkurator: Daniel Kriegelstein (ej i tjänst)
Skolpsykolog: Emma Supanich från Inside team
Specialpedagoger: Charlotte Lagerström, Charlotte Jacobsson
Speciallärare: Rebecca Dahlin, Sofia Ekblad
Rektor: Victoria Blom
Biträdande rektor: Annika Eriksson

Läs information från Elevhälsans medicinska insats

Skolläkare kontaktas via skolsköterskan.

Skolkuratorn Daniel Krigelstein är på plats varje dag. Främst ska arbetsuppgifterna kretsa kring förebyggande och främjande arbete, och att stötta organisationen i sitt dagliga arbete med fokus på psykosocialt hälsofrämjande arbete. Jag erbjuder stödsamtal åt elever som upplever svårigheter som påverkar hur eleven kan ta till sig av undervisningen och verksamheten i skolan. Utöver detta så arbetar jag bland annat med trivsel och trygghet, konfliktlösning och likabehandling. Man kan kontakta mig via mail eller telefon.

Telefonnummer: 08-508 39 884
E-postadress: daniel.kriegelstein@edu.stockholm.se

 

 

Dela:
Kategorier: