Elevhälsan

Elevhälsoteamet träffas var fjortonde dag, där olika elevärenden diskuteras.

I elevhälsoteamet på Hägerstenshamnens skola ingår:

Skolsköterska: Gunilla Levin
Speciallärare: Maud Löfqvist
Skolpsykolog: Maria Sekora
Kurator: Kristina Hållén
Rektor: Magnus Lidman
Biträdande rektor: Catarina Olsson
Biträdande rektor: Andreas Mauritzson Daun

Skolsköterskan Gunilla Levin finns på Hägerstenshamnens skola på onsdagar, torsdagar och fredagar.
Telefonnummer: 08-508 39 998
E-postadress: gunilla.levin@stockholm.se

Skolläkare kontaktas via skolsköterskan.

Skolpsykolog Maria Sekora finns på skolan på torsdagar kl. 9.00-15.30.
Telefonnummer: 08-508 39 956, 076-12 33 048
E-postadress: maria.sekora@stockholm.se

Kurator Kristina Hållén finns på skolan tisdagar och varannan torsdag. 
Kurator arbetar i huvudsak med att främja ett positivt skolklimat och kan ta enstaka stödsamtal med elever. Vårdnadshavare kontaktar i så fall kurator innan samtal.
E-postadress: kristina.hallen@stockholm.se, telefonnummer: 08-508 39 908

 

Dela:
Kategorier: