Till innehåll på sidan

Elevförsäkring

Skulle olyckan vara framme måste du som vårdnadshavare ha möjligheten till försäkring. Denna elevförsäkring gäller för alla barn och elever inom någon av Stockholm Stads verksamhet.

Oavsett säkerhetsåtgärder kan en olycka alltid uppstå. Om den gör det måste även du veta vart du ska vända dig för svar och hjälp. Stockholm stads försäkringsbolag S:t Erik Försäkring är dit man bör vända sig då man vill göra en skadeanmälan, alternativt läsa om sina rättigheter som vårdnadshavare med barn inom skolan. 

Vid frågor om skador, kontakta Crawford and Co: 08 508 299 26 eller sterik.olycksfall@crawco.se

För mer information: https://www.sterikforsakring.se/foersaekringar/foersaekringar/kollektiv-olycksfallsfoersaekring-foer-elever.aspx

Försäkringen gäller:

dygnet runt för skol- och förskolebarn,
under verksamhetstid för vuxenstuderande och praktikanter.

Dela:
Kategorier: