Till innehåll på sidan

Elever/Vårdnadshavare

Elever/Vårdnadshavare

Här hittar du som förälder/vårdnadshavare eller elev information angående verksamheten på skolan.

Här hittar ni bland annat information om elevråd och elevhälsoarbetet.

Du kan söka på Stockholms hemsida för mer information.

Kollektiv olycksfallsförsäkring för barn och elever

Alla barn och elever som går i Stockholms stads skolor är olycksfallsförsäkrade genom försäkringsbolaget S:t Erik Försäkrings AB.

Försäkringen gäller:

dygnet runt för skol- och förskolebarn,
under verksamhetstid för vuxenstuderande och praktikanter.

Du anmäler själv

Om barnet eller eleven råkar ut för en skada är det är vårdnadshavaren eller eleven som själv som anmäler skadan. Blankett för skadeanmälan finns på S:t Eriks försäkrings webbplats.

Till S:t Eriks försäkrings webbplats -->> http://www.sterikforsakring.se/
Du kan få mer information om försäkringen, försäkringsvillkor, försäkringsinformation och vad som gäller på S:t Erik försäkrings webbplats.

 

Dela:
Kategorier:

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag du är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro på två sätt:

Ingress: 
Elever/Vårdnadshavare