Elever/Vårdnadshavare

Här hittar du som förälder/vårdnadshavare eller elev information angående verksamheten på skolan.

Här hittar ni bland annat blanketter, information om elevråd och elevhälsoarbetet.

 

Dela:
Kategorier:

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag du är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro på två sätt: