Till innehåll på sidan

Elever/Vårdnadshavare

Du som vårdnadshavare bör vara informerad om hur du och ditt barn får all det stöd ni behöver. Här hittar du all information om era rättigheter och hjälpmedel inom Stockholm stad.

 

 

Dela:
Kategorier:

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag du är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro på två sätt:

Ingress: 
Du som vårdnadshavare bör vara informerad om hur du och ditt barn får all det stöd ni behöver. Här hittar du all information om era rättigheter och hjälpmedel inom Stockholm stad.