Trivselregler

Dessa regler utgår från Hägerstenshamnens skolas värdegrund och är till för att vi alla ska må bra och känna oss trygga på skolan.

Raster

I och med att skolan på Jakobsdalsvägen inte har en fungerande skolgård behöver vi använda närområdet till raster.

 • Vi är ute på rasten.
 • Vi följer de vuxnas instruktioner vid transport till rast i närområdet.
 • Vid rast inom skolans område är vi på bestämd plats.
 • Vi lyssnar på signal för återsamling och transport tillbaka till skolan efter rast.

Cykling

 • Sparkcyklar parkeras vid cykelställ och cykelparkering.
 • Vi använder skateboards, inlines och sparkcyklar utanför skolans område och efter det att skolan och fritidshemmet stängt.

Pengar, värdesaker, ytterkläder och godis

 • Vi har inte med leksaker, pengar och andra värdesaker till skolan och fritidshemmet.
 • Vi hänger av oss ytterkläder och tar av oss skor i kapprummet innan vi går in till fritids eller klassrum.
 • Vi äter inte godis i skolan.

Skadegörelse

 • Saker eller material som går sönder p g a av skadegörelse ersätts av den som utför skadan.
 • Vi undviker att ta med saker hemifrån för att minska risken av skada och störande ordning.

Vintertid

 • Vi använder hjälm när vi åker pulka, stjärtlapp och skridskor.
 • Vi bygger och konstruerar med snön som finns på skolgården.

Matsalen

 • Vi har lugn och ro i matsalen.
 • Vi äter all mat i matsalen.

Mobiltelefon

 • Vi använder oss inte av mobiltelefon i skola och på fritidshem.. Mobiltelefon kan läggas i särskild låda under hela dagen.

Om det händer något så ber du en vuxen om hjälp.

Dela: