Trivselregler

Trivselregler i Hägerstenshamnens skola

Dessa regler utgår från Hägerstenshamnens skolas värdegrund och är till för att vi alla ska må bra och känna oss trygga på skolan.

 

Raster:

I och med att skolan på Jakobsdalsvägen inte har en fungerande skolgård behöver vi använda närområdet till raster.

Vi är ute på rasten.

Vi följer de vuxnas instruktioner vid transport till rast i närområdet.

Vid rast inom skolans område är vi på bestämd plats.

Vi lyssnar på signal för återsamling och transport tillbaka till skolan efter rast.

 

Cykling

Sparkcyklar parkeras vid cykelställ och cykelparkering.

Vi använder skateboards, inlines och sparkcyklar utanför skolans område och efter det att skolan och fritidshemmet stängt.

 

Pengar, värdesaker, ytterkläder och godis

Vi har inte med leksaker, pengar och andra värdesaker till skolan och fritidshemmet.

Vi hänger av oss ytterkläder och tar av oss skor i kapprummet innan vi går in till fritids eller klassrum.

Vi äter inte godis i skolan.

 

Skadegörelse

Saker eller material som går sönder p g a av skadegörelse ersätts av den som utför skadan.

Vi undviker att ta med saker hemifrån för att minska risken av skada och störande ordning.

 

Vintertid

Vi använder hjälm när vi åker pulka, stjärtlapp och skridskor.

Vi bygger och konstruerar med snön som finns på skolgården.

 

Matsalen

Vi har lugn och ro i matsalen.

Vi äter all mat i matsalen.

 

Mobiltelefon

Vi använder oss inte av mobiltelefon i skola och på fritidshem.. Mobiltelefon kan läggas i särskild låda under hela dagen.

 

Om det händer något så ber du en vuxen om hjälp.

 

Dela:
Kategorier: