Skolans projekt

Här kommer fortlöpande information om bland annat Skapande skola att finnas.

Inför läsåret 2013/2014 har skolenheten Hägerstenshamnensskola/Hägerstensåsenskola beviljats skapandeskola bidrag med 141 300 kr=225 kronor per elev. I ett nära samarbete med kulturliv vill vi möjliggöra en integrering av de estetiska lärprocesserna i skolans vardagliga verksamhet.

Förra läsårets skapandeskola projekt var en skrivarverkstad och ett samarbete med Skansen.

Se skolenhetens arbetsmodell.

Dela:
Kategorier: