Skolledning

Rektor för skolenheten Hägerstensåsen/Hägerstenshamnen är Magnus Lidman,
magnus.lidman@stockholm.se
Biträdande rektor för Hägerstenshamnens skola är Catarina Olsson, catarina.a.olsson@stockholm.se

 

Antal: 4