Arbetslag Fyren - Plan 3

                      

Vi som ingår i arbetslag "Fyren" och ansvarar för att era barn ska ha det så bra som möjligt hos oss är:

 

2 A

Lärare: Sophien Rahmani

Fritids: Kricke Brunzell, Sophia Borenstål

Telefon: 08-508 39 976

Fritids:  08-508 39 967/08-508 39 970

 

2 B

Lärare: Elisabeth Bark

Fritids:  Monica Andersson, Hugo Carlén

Telefon: 08-508 39 977

Fritids: 08-508 39 967/08-508 39 970

 

3 C

Lärare: Louise Turesson

Fritids: Kamber Baran

Telefon: 08-508 39 966

Fritids: 08-508 39 967/08-508 39 953

 

3 D

Lärare: Britt-Marie Mild

Fritids: Eva Värme

Telefon: 08-508 39 965

Fritids: 08-508 39 967/08-508 39 953