Arbetslag

På vår skola arbetar vi i fyra arbetslag: 

Arbetslag Snäckan Förskoleklass A, B & C
Arbetslag Havsörnen Förskoleklass D & Åk 1
Arbetslag Fyren Åk 2 & 3
Arbetslag Ön Åk 4 & 5

 

Öppnings och stängningsfritids på Snäckan - plan 0 (gatuplan).

För elever som behöver omsorg innan kl. 7.30 och efter kl. 17.00.

Telefon: 08-508 39 961