Om skolan

Vision
Vår skola är en skola för alla, där varje elev har rätt till ett lustfyllt och stimulerande lärande. Vår skola står för kunskap, trygghet och arbetsglädje, där elever och vuxna känner ansvar och visar respekt för varandra. Vi har tilltro till människors förmåga och vilja att skapa ett tryggt och tillåtande klimat, en reflekterande attityd och förståelse för hur vi kan rusta oss för framtiden.
 

Vår skolenhet består av två skolor, Hägerstensåsens skola och Hägerstenshamnens skola. Hägerstensåsens skola har 480 elever i årskurs F-6. Skolan ligger på Hägerstensåsen och lokalerna är anpassade för integrerade arbetslag. Hägerstenshamnens skola har ca 270 elever i årskurs F-5. Skolans verksamhet är lokaliserad i tillfälliga lokaler i Örnsberg aug 2015 - aug 2017. I augusti 2017 flyttar skolan tillbaka in i nybyggda lokaler på vår gamla mark på Selmedalsringen 5.

Besök vår systerskola Hägerstensåsen

Dela:
Kategorier:

Fritidshem

Alla elever har rätt till ett lustfyllt och stimulerande lärande.

Skolledning

  • Rektor och sammankallande för föräldrarföreningen.

  • Biträdande rektor och webbansvarig.