Föräldraråd

Varje klass utser två föräldrarepresentanter till föräldrarådet. Föräldrådet är ett öppet möte där alla föräldrar är välkomna.

Inför varje föräldraråd skickar respektive klasslärare ut en kallelse tillsammans med en dagordning till kommande möte.

Välkomna!

Dela: